Her finde du diverse referater og andet godt

GF den 18.03.2023

17 fremmødte medlemmer.

1: Leo Mathiasen valgt som dirigent og referent

2: Formand Michael berettede der nu er 80 medlemmer. Ikke aktive/ikke kontingentbetalende medlemmer er blevet slettet. Et medlem har ikke haft de 4 nødvendige fremmøder, og er ej heller mødt op til våbeneftersyn. Han er derfor ikke længere medlem, og har afleveret sine våben til en våbenhandler. 

  Der er desværre stadig medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent. Vedr. betaling er dette beskrevet både på klubbens hjemmeside samt på FB.

   Der er medlemmer som skal være OBS på fremmøde. For at bibeholde en SKV2 tilladelse, skal man minimum være på banen 4 gange inden for et år. Manglende fremmøde vil kunne medføre en SKV5.

   Formanden må desværre ofte rykke for SKV2 fornyelser. Dette er enormt tidskrævende, så medlemmerne bedes selv holde øje med udløb på deres SKV2. Søg gerne i god tid (3-4 måneder) før udløb. Husk at ved såvel nye som fornyelser af SKV2, skal disse være korrekt udfyldt på computer, da der ud over underskrift ikke må påføres noget med kuglepen. Vær OBS på der grundet nye EU regler, er kommet 3 nye rubrikker vedrørende våben numre på SKV2 ansøgningen, som skal udfyldes. Findes der ikke et relevant nummer, skal der i rubrikken anføres: Intet nummer. Manglende udfyldelse af disse rubrikker, vil kunne medføre ansøgningen bliver afvist, og der går endnu længere tid med behandlingen.

  3: Kasserer Winnie fremlagde et rigtig flot regnskab med en fornuftigt kassebeholdning. Dette skyldes primært alt det frivillige arbejde medlemmerne udfører med vedligeholdelse af banen.

Dette vil der også blive hårdt brug for i år, så hold øje med arbejdsdage i kalenderen. Husk kontingent betaling foregår via info på hjemmesiden og FB. Mobilepay er den foretrukne betalingsform. 

4: Bøje berettede om banens status. Der er stadig ikke afklaring fra FES. Banen kan fra deres side kun opsiges med et års varsel enten pr. 01.07 eller 1/1. Vi kan håbe begrebet "mølpose" er taget i brug.

5: Det blev besluttet igen at afholde GF på Trolden i 2024.

6: Der var ingen af de fremmødte som havde fremtidige ønsker om at indtræde i bestyrelsen. Tonny Nielsen overtager dags dato styring af banevagter. John Andersen er revisor fra 2024. 

7: Der blev efter en rigtig fin rundvisning på Trolden, drøftet løst og fast under eventuelt.

    Herefter var Trolden Bryghus atter bestyret af Tonny Nielsen, vært for en gang fantastisk Hanegryde med tilbehør.

    Skytteklubben Billund takker Trolden Bryghus og Tonny for et helt igennem perfekt arrangement.


GF den 30.03.2024

18 fremmødte medlemmer.

1: Leo Mathiasen valgt som dirigent og referent

2: Formand Michael berettede, vi har omkring 87 medlemmer. 

Der henstilles nok en gang til medlemmer skal være OBS på fremmøde. En SKV2 tilladelse kræver, at man er på banen 4 gange inden for et år. Manglende fremmøde vil kunne medføre en SKV5.

Formanden må desværre stadig ofte rykke for SKV2 fornyelser. Derfor bedes man selv holde øje med udløb på deres SKV2, datoen for udløb står i yderste højre rubrik på kortet. Søg gerne i god tid 3-4 måneder før udløb. Husk at ved såvel nye som fornyelser af SKV2, skal disse være korrekt udfyldt på computer, da der ud over underskrift ikke må påføres noget med kuglepen. 

En stor tak til Tonny M.Nielsen for styringen af banevagter, da dette aflaster formanden en del.

 3: Kasserer Winnie havde desværre ikke mulighed for deltagelse, men formanden fremlagde på vegne af hende et flot regnskab med en fornuftig kassebeholdning. Det åbner for muligheder for lidt investeringer til klubben, bl.a en ny gasgrill til banen.

Der er desværre stadig medlemmer, der ikke har fået betalt kontingent. Vedr. betaling er dette beskrevet både på klubbens hjemmeside samt på FB. 

Husk kontingent betaling foregår via info på hjemmesiden og FB. Mobilepay til anførte nummer på disse sider. 

4:  Michael Beyer blev genvalgt til formand for de næste 2 år. Dan Jeppesen har meldt sig til posten fra næste formandsvalg i 2026. Resten af bestyrelsen tog imod genvalg

5: Bøje meddelte, at forsvaret endnu ikke har meldt om opstart for tiltag i forbindelse med politiets mulige ønske om at benytte banen. 

Der står stadig en del vand på banen, men det er kraftigt på retur nu. Vi satser på at kunne bruge banen igen fra første lørdag i april.

6: Evt. Da der ikke er nogen mulighed for afhentning af affald, hober dette sig op i containeren, hvilket kommunen hverken kan eller vil acceptere. Derfor bedes banevagten sørge for sortering på vagten samt bortskaffe dette på bedst mulig måde - evt. tag det med og smid det ud derhjemme. Bestyrelsen ser på muligheder for indkøb af sorterings spande.

Det blev besluttet igen at afholde GF på Trolden i 2025.

Herefter var Trolden Bryghus atter bestyret af Tonny Nielsen og bror Brian, vært for en gang fantastisk Hanegryde med tilbehør.

Skytteklubben Billund takker Trolden Bryghus og Tonny for et helt igennem perfekt arrangement.